Financiële info

-Aan nieuwe leerlingen wordt een eenmalige bedrag van €15,- inschrijfgeld gevraagd die na de proef les(sen) contant! Aan de leerkracht dient te worden voldaan.

-Bij aanmelding heeft elke leerling recht op een gratis proefles. Kleuters hebben recht op twee gratis proeflessen.

 

-Elk tweede kind uit een gezin krijgt per jaar een korting van 30,- euro per jaar, dat is 15,- euro per half jaar.

 

- Een 5 jarige leerling die in de loop van het  jaar 6 jaar word en 45 min. les heeft per week, zal gewoon het lesgeld van de kleuterlessen per termijn betalen.  Is er een 5 jarige die een heel uur les krijgt omdat deze al snel 6 jaar word, dan betaalt deze lesgeld voor 6-8 jarigen per termijn.  

                          

-Zoals U zult begrijpen, hebben ook wij financiële verplichtingen, zoals onder andere de huur van de zaal. Wij hanteren daarom bepaalde betalingsdatums, en wij verwachten dat U betaald  binnen twee weken  na de aangegeven datum. Dat kan alleen via de bank, door het over te maken op rek. nr:  NL78 RABO 0160424526  ten name van C.A. Ariu-Kuijs en F. Schulp o.v.v.” Bouger Dansant.”Vergeet a.u.b. niet om de naam van de leerling te vermelden.  


Betaaldata ‘s:

In 1 keer : 15 september 2017.

In 2 keer : 15 september 2017 en 25 januari 2018.

In 3 keer : 15 september 2017 en 15  december 2017 en  25 maart 2018